Відтепер боротьба з онкозахворюваннями перебуває під контролем Президента України

06.06.2012

Глава держави направив листа Прем'єр-міністру України, в якому звертає увагу на недостатнє фінансування боротьби з онкологічними захворюваннями. Президент нагадує, що відповідно до Указу № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення» Кабінет Міністрів мав забезпечити до 15 травня 2006 року розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради Загальнодержавної програми щодо боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки.

Віктор Ющенко вкотре наголошує, що невиконання Урядом цього завдання у встановлений термін унеможливило визначення реальних обсягів видатків для реалізації Загальнодержавної програми у 2007 та 2008 роках та відповідно їх урахування у законах про Державний бюджет України на 2007 і 2008 роки.

Посилаючись на розрахунки фахівців Національного інституту раку, Президент вказує на те, що фінансування таких заходів з державного бюджету становить близько 40 відсотків від потреби.

Президент також нагадує, що орієнтовний план законопроектних робіт на 2008 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.03.

08 № 534-р, передбачав внесення згаданого законопроекту до Верховної Ради України лише у серпні 2008 року. Однак відповідний проект Закону України і нині не схвалено Урядом України.

«З огляду на викладене, а також ураховуючи нагальну необхідність повноцінного фінансування заходів Загальнодержавної програми щодо боротьби із онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, прошу Вас невідкладно вжити дієвих заходів до виконання у повному обсязі зазначеного завдання до 30 вересня 2008 року та поінформувати мене про результати», - йдеться у листі Глави держави.

Віктор Ющенко у листі до Уряду робить акцент на існуючі тенденції до високого рівня захворюваності на злоякісні новоутворення (на сьогодні хворіє кожний 50-й житель країни). Він наголошує також, що питання боротьби з онкологічними перебуває під контролем Президента України та визначено як пріоритет державної політики у галузі охорони здоров'я.

«Підтримуючи положення Паризької Хартії боротьби проти раку, наша держава зобов'язалася визначити національну політичну стратегію боротьби з цією недугою», - сказано у листі Глави держави.

ДОВІДКОВО: Щорічно в Україні діагностується понад 150 тисяч нових випадків захворювань на рак. Щоденно в Україні реєструють 450 нових випадків захворювання та 250 смертей від раку. За розрахунками спеціалістів, до 2020 року кількість уперше захворілих на рак в Україні зросте до 200 тисяч осіб на рік.

Смертність від новоутворень складає 15-17 відсотків від усіх смертей осіб працездатного віку. Нині рівень онкологічної смертності в Україні у чоловічого населення працездатного віку перевищує такий рівень у розвинутих країнах на 40 відсотків, а у жінок - на 20 відсотків.