Щеплення все ж таки Є ефективним засобом профілактики та боротьби з інфекціями, але є пропозиції громадськості

01.04.2012

Представники громадських організація ухвалили резолюцію за підсумками засідання Громадської Ради на тему: “Діалог влади та громадськості з питань вакцинації”.

За ініціативи керівництва Міністерства охорони здоров’я України відбулося засідання Громадської Ради на тему: “Діалог влади та громадськості з питань вакцинації”.

Заступник міністра охорони здоров’я України Валерій Бідний поінформував про ситуацію, що виникла навколо проблемних питань позапланової вакцинації та вислухав пропозиції від громадськості щодо удосконалення нормативно-правового поля забезпечення щеплень. Представники громадських організацій в свою чергу мали можливість донести до державного органу влади власну думку. Зокрема, Петро Лівак, - член Правління Української Медико-Правової Асоціації, директор медичного центру національного центру Державної Податкової Служби України, – зупинився на проблемі нормативно-правового забезпечення з питань щеплень в розрізі захисту прав пацієнтів та прав медичних працівників. Шеф-редактор газети «Будьте Здорові!

» Олег Гриб у своєму виступі відзначив, що планова вакцинація є найбільш ефективним засобом зниження дитячої смертності від інфекційних хвороб, і тому вкрай необхідно повернути довіру населення до вакцинації як такої.

Свої пропозиції щодо проведення у майбутньому щеплень в Україні з огляду на Положення в ЄвроСоюзі та країнах СНД озвучила Валентина Очеретенко, - голова правління Спілки захисту прав пацієнтів «Здоров'я нації», та представники інших громадських організацій.

В ході дискусії учасники виробили Резолюцію, яка й була прийнята представниками громадських організацій. Зокрема, в документі зазначається:

    «Заслухавши виступи представників Міністерства охорони здоров’я України, громадських організацій та засобів масової інформації з проблем, які склалися навколо проведення додаткової імунізації проти кору та багряниці, її наслідків та розглянувши ситуацію із щепленнями в Україні загалом Громадська Рада при МОЗ України визнає, що щеплення є ефективним засобом профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями та звертається до державних органів з наступними пропозиціями:

До Міністерства охорони здоров’я України :

Завершити роботу створених МОЗ України комісій з питань проведення щеплень та надати громадськості їх офіційні висновки. При проведенні масових профілактичних заходів, в тому числі додаткових та планових щеплень, вважати за доцільне проводити попередню, не формальну, інформаційну та роз’яснювальну підготовку як серед населення, так і серед медичного персоналу, закладаючи відповідні кошти на такі програми.

Додатково, на високому науковому рівні та спираючись на досвід і подібні ситуації в інших країнах, вивчити обґрунтованість та доцільність проведення позапланового щеплення проти кору та багряниці в Україні. Провести відповідні епідеміологічні дослідження з обов’язковим залученням до цього провідних вітчизняних фахівців та представників громадськості.

Перед застосуванням будь якої вакцини, яка у перспективі буде широко використовуватись для щеплення населення, проводити власні з високим рівнем доказовості рандомізовані мультицентрові всеукраїнські дослідження.

Розробити та запровадити індивідуальний імунологічний та генетичний електронний паспорт громадянина України, у який заносилися б данні про алергологічний статус, всі вакцинації, перенесенні захворювання та спадковість.

Розробити та затвердити механізми забезпечення свободи вибору людиною того чи іншого препарату для проведення щеплень.

Переглянути порядок реєстрації та в подальшому використовувати лише зареєстровані в Україні вакцини, надаючи перевагу під час вирішення питання про застосування, зареєстрованим в провідних країнах Європи та світу вакцинам. Створити при МОЗ України групу із незалежних фахівців, які вивчать іноземний досвід функціонування державних програм зі збору даних про побічні ефекти вакцинації та порядок їх компенсації, з подальшою розробкою та впровадженням подібної програми в Україні, з урахуванням національних особливостей законодавства та медичного обслуговування.

Запровадити механізми страхування на випадок завдання медичної шкоди у зв’язку із щепленням.

Внести в бюджетну пропозицію на 2009 рік та в подальшому, виділення коштів для проведення спільно з Мінмолодьспорту та Міносвіти України масової інформаційної кампанії, яка звертатиме увагу батьків на небезпеку інфекційних хвороб та планову вакцинацію, як найбільш ефективний метод боротьби з ними.

В Положенні «Про організацію і проведення профілактичних щеплень» (Наказ МОЗ України від 03.02.2006 N 48) до пункту 7 внести більш розширене тлумачення поняття «медичний огляд» та інші зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки пацієнтів.

У викладанні санітарно-епідемічних дисциплін і дисциплін з профілактики, у вузах та закладах післядипломної освіти, збільшити кількість годин викладання питань щодо щеплень.

Передбачити кошти на регулярну роз'яснювальну роботу з медичними працівниками, що відповідають за щеплення, на предмет інформування громадян щодо своїх прав та обов'язків при проведенні вакцинації.

При створенні будь-яких комісій і груп з питань охорони здоров’я населення включати до них представників від громадських організацій.

Започаткувати практику обов’язкового залучення незалежних експертів та пацієнтів, або їх представників до розслідувань випадків медичної шкоди.

Створити робочу групу з вивчення поширеності небажаних медичних подій та їх наслідків для здоров’я громадян, економіки та безпеки держави.

До Кабінету Міністрів України:

В подальшому визначати відповідальними за проведення масових профілактичних заходів з питань здоров’я населення, включаючи щеплення, крім Міністерства охорони здоров’я України також Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, Міністерство освіти України, Міністерство соціального захисту та праці України та Міністерство фінансів України.

Розробити державну програму попередження інфекційних захворювань. Розробити державну програму дослідження та попередження небажаних медичних подій.

До Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України:

Підготувати нове та внести зміни до існуючого законодавства стосовно щеплень, а саме:

  • В законодавстві про охорону здоров’я розширити та закріпити за громадянином право на недоторканість його особи і самостійність у вирішенні значущих для свого здоров’я питань, включаючи і відповідальність за можливі наслідки.
  • До Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» внести право на отримання профілактичних щеплень згідно з законодавством України за інформованою згодою.
  • Розробити та прийняти нові Закони України «Про імунопрофілактику інфекційних захворювань», «Правила санітарної охорони території України», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення».
  • Внести зміни та узгодити між собою існуюче законодавство на предмет обов’язковості щеплень, права людини на свободу вибору того чи іншого медичного втручання аж до відмови від нього та права на освіту, врегулювавши обмеження щодо дітей на відвідування дошкільних закладів, школи та навчання у вузах».
  •