Реформування медсестринської освіти в державі – одне з найактуальніших завдання системи охорони здоров’я

09.05.2012

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич взяв участь в урочистій посвяті в студенти магістрів медсестринства, медсестер-бакалаврів та молодших медичних працівників в Житомирському інституті медсестринства Житомирської облради. Пан Князевич відзначив, що міністерством особлива уваги приділяється саме цим фахівцям. На сьогодні мережа вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів і бакалаврів медицини включає 122 заклади. Із них: медичні училища та їх філії - 49; медичні коледжі – 64; факультети медичних університетів та медичних академій – 7; Інститути медсестринства – 2 (м.Житомир та м. Тернопіль).

Виступаючи перед студентами, міністр поінформував, що нині у вищій медичній школі реалізується масштабна євроінтеграційна Програма підготовки всіх медичних працівників у відповідності до міжнародних стандартів. Кінцевою метою є достойне входження до Європейського освітнього і наукового простору у 2010 році та визнання міжнародною спільнотою вітчизняних дипломів.

“Велику увагу приділяє МОЗ України реформуванню медсестринської освіти в державі. Затверджено програму розвитку медсестринства в Україні на 2005-2010 роки.

Особлива роль в підготовці сестринських високопрофесійних кадрів відводиться вищим медичним навчальним закладам нового типу коледжам та інститутам медсестринства, в яких запроваджується, відповідно до Європейських і світових стандартів, ступенева медсестринська освіта, від ліцензованої медсестри до бакалавра і магістра зі спеціальності “Сестринська справа”, - зазначив Василь Князевич.

З метою забезпечення подальшого розвитку ступеневої медсестринської освіти, Міністерством охорони здоров’я України спільно з фахівцями Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки України стандарт освіти з магістратури зі спеціальності “Сестринська справа”.

Відповідно внесені зміни до державного переліку освітньо-кваліфікаційних рівнів і з 2008 року у Житомирському інституті медсестринства розпочнуть готувати медичних сестер з вищою освітою рівня магістр.

Завдяки вжитим на державному рівні заходам забезпечено поступовий розвиток медсестринської професії як окремої і не залежної професії в галузі охорони здоров‘я України.

Нині медсестринська освіта в Україні, відповідно до вимог міжнародних стандартів, стала дійсно ступеневою, що включає:

І ступінь - дипломована медична сестра – термін навчання 3 роки (на базі повної загальної середньої освіти – 11 класів), та 4 роки (на базі базової загальної середньої освіти – 9 класів);

ІІ ступінь – медична сестра-бакалавр – 1 рік навчання у ВМНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації;

ІІІ ступінь – медична сестра-магістр – 2 роки навчання в медичних університетах та академіях.

Основні ознаки, які вказують на подібність змісту освіти зі спеціальності “Сестринська справа” в Україні з іншими країнами: підготовка медичних сестер здійснюється на основі сестринської моделі; наявність доклінічного і клінічного етапів підготовки.

З метою забезпечення розвитку ступеневої медсестринської освіти розроблено стандарт освіти з магістратури медичних сестер та створено 2 інститути медсестринства: Житомирський Інститут медсестринства та Інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Одна з провідних вимог Всесвітньої організації охорони здоров‘я - навчання у сестринській справі (як у теоретичних, так і практичних аспектах) повинно здійснюватися із залученням кваліфікованих медсестер, а навчання з акушерства – кваліфікованими акушерками.

Міністерством охорони здоров’я України спільно з Центром тестування створена нова система державного контролю якості підготовки медичних сестер в Україні - ліцензійні інтегровані іспити з спеціальності "сестринська справа", відповідно до якої розроблено структуру ліцензійного інтегрованого іспиту. Система управління якістю медичної освіти запроваджена у всіх вищих медичних навчальних закладах I-IV рівня акредитації, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Міністерство охорони здоров‘я України проводить заходи щодо підняття престижу професій медичної сестри, фармацевта, зубного техніка. Цьому слугують всеукраїнські конкурси професійної майстерності з спеціальності “Сестринська справа”.

Міністр ознайомився з матеріально-технічною базою інституту медсестринства, роботою обласного медичного діагностичного центру та обласної благодійної організації “Лікарняна каса” Житомирської області, поспілкувався з пресою.