Реформа онкологічної служби дозволить проводити збалансовану державну політику у сфері боротьби з онкозахворюваннями

28.12.2011

Візит до "Національного інституту раку" став логічним продовженням робочої програми Міністра охорони здоров'я Василя Князевича з питання надання медичної допомоги онкохворим в Україні.

Спільно з керівником Інституту Борисом Щепотіним відвідувачі оглянули відділення дитячої онкології, Відділення пухлин черевної порожнини та заочеревенного простору, відділ променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини.

У своєму виступі Василь Князевич зазначив, що про значимість проблеми раку свідчить той факт, що в Україні щорічно реєструється більше 160 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень та більше 85 тисяч смертей від цієї хвороби, на обліку онкологічних закладів перебуває 910 тисяч онкологічних хворих. Рак, як причина смерті, займає друге місце в структурі смертності населення України після серцево-судинних захворювань і разом з ними визначає рівень здоров'я нації.

Захворюваність від раку постійно зростає у зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним постарінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п'ята жінка в Україні має ризик захворіти на рак.

У порівнянні з країнами ЄС через запізнілу діагностику онкологічних захворювань, в Україні залишається високим відсоток онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. Так, в ЄС їх 26 %, в Україні - 36 %. Щодо п'ятирічного виживання онкологічних хворих після лікування, то в ЄС їх 54 %, в Україні - 41 %.

Викликає занепокоєння той факт, що від 20% до 60% первинних хворих не отримують спеціального лікування. Це свідчать про низький рівень своєчасної діагностики та недосконалість в організації лікувального процесу.

На даний час в онкологічній службі України існує низка проблем, головна з яких - відсутність ефективної системи управління онкологічною службою України, різною відомчою підпорядкованістю онкологічних закладів. Це приводить до соціально-економічних втрат держави не лише через онкологічні захворювання, а й від неефективного використання коштів виділених державою для протиракової боротьби.

Проте, для досягнення європейських показників протиракової боротьби з кожним роком перед онкологічною службою повстає все більше завдань. Першочерговим завданням є вдосконалення функціональної структури служби через створення чіткої вертикалі на чолі з Національним інститутом раку, як головної державної науково-дослідної та лікувально-профілактичної установи у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями. А також створення міжрегіональних онкологічних центрів для забезпечення доступною висококваліфікованою онкологічною допомогою населення всіх регіонів держави.

Головним завданням Національного інституту раку є вироблення стратегії розвитку онкологічної служби України, основних заходів профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань.

Така структура дозволить забезпечити лікування онкологічних хворих лише в установах з відповідним матеріально-технічним і кадровим забезпеченням та максимальну доступність спеціалізованої й високо спеціалізованої онкологічної медичної допомоги населенню держави, незалежно від форми підпорядкованості онкологічних закладів.

Основним завданням реформування онкологічної служби України є поліпшення роботи по організації профілактики онкологічних захворювань, відновлення ефективної системи профілактичних оглядів та диспансеризації пацієнтів з передпухлинними захворюваннями, запровадження програм скринінгу молочної залози та шийки матки, спрямування коштів, які виділяються на боротьбу з раком на конкретного пацієнта, а не на фінансування онкологічних закладів.

Оскільки боротьба з раком може бути ефективною лише при об'єднанні зусиль не лише закладів охорони здоров'я, а і громадських організацій, засобів масової інформації для пропаганди здорового способу життя, способів самообстеження, інформування населення коли, куди і як звертатися за онкологічною допомогою, в якому віці та які обстеження необхідно проходити, а також про позитивні результати лікування онкологічних захворювань.

Певні кроки в реформуванні онкологічної служби дозволять проводити збалансовану державну політику у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями та поліпшити стан онкологічної допомоги населенню України.