Національний Конгрес кардіологів України

14.07.2012

Фахівці з різних регіонів України на пленарних та секційних засіданнях, сателітних симпозіумах, організованих спільно із іноземними та вітчизняними фірмами, представлять найпередовіші здобутки вітчизняної науки, які сприятимуть боротьбі із серцево-судинними захворюваннями.

Виступаючи перед присутніми, Міністр охорони здоров'я України Василь Князевич наголосив, що серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання — одна із найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем в Україні. Вони посідають перше місце в структурі хвороб, зумовлюють майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності. Такий стан речей є вкрай загрозливим, свідчить про недостатньо ефективну роботу двох профільних інститутів та потребує кадрових ротацій. Зокрема, це стосується посади головного спеціаліста МОЗ з питань кардіології. "Хочу наголосити, що про моє особисте занепокоєння та значну увагу цій проблемі свідчить той факт, що один з заступників міністра є кардіохірургом", - поінформував Князевич.

В Україні лише у минулому році було офіційно зареєстровано понад 11 млн. хворих на гіпертонічну хворобу, 8 млн. хворих на ішемічну хворобу серця і майже 3 млн. осіб з судинно-мозковими захворюваннями. Щорічно при звертанні людей до лікувально-профілактичних закладів вперше виявляється близько 2 млн. хворих з цією патологією, причому кожний другий із них в працездатному віці.

Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу в структурі загальної кількості померлих в Україні у 2007 році становила - 63%. Аналогічний показник спостерігається і в Російській Федерації. У розвинених країнах Західної Європи, у т. ч. Польщі ці показники становлять менше 50%, в США - 40%.

На сьогодні в Україні розроблена та діє Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року №761), та відповідний спільний наказ МОЗ та АМН України (від 21.12.06 № 847/71).

Аналіз показників виконання заходів Програми протягом 2006-2007 років свідчить, що придбання високовартісних лікарських засобів для лікування хвороб серця та судин, проведення високоспеціалізованих медичних процедур та оперативних втручань дозволили суттєво покращити результати лікування хворих та подовжити життя людей.

Разом із тим, деякі показники свідчать про необхідністю працювати над удосконаленням діяльності служби:

- у 2007 році в інтервенційних центрах України проведено 5 тис. коронарографій (32 на 1 млн. жителів, 1,2 - процедур на установку протягом робочого дня);

- у Польщі - 50 тис. коронарографій, 1,5 тис. на 1 млн. жителів;

- у США - 1 млн. коронарографій, 3,2 тис. на 1 млн. жителів;

У 2007 році в Україні проведено 1,5 тис. стентувань, 33 на 1 млн. жителів, або 5 % від потреби, (0,34 процедури на установку протягом робочого дня, у країнах Євросоюзу - 10-12 процедур на день.

- у Польщі - 30 тис. стентувань, 833 на 1 млн. жителів;

- у США - 500 тис. стентувань, 1667 на 1 млн. жителів.

На думку Міністра охорони здоров'я Василя Князевича, для покращення кардіологічної служби необхідно сформувати єдиний медичний простір у складі АМН України, МОЗ та установ іншого підпорядкування з єдиним координаційним центром. Також вкрай важливо створити дієву систему первинної профілактики серцево-судинних захворювань з пріоритетом на виявлення осіб з факторами ризику. Особливу увагу слід звернути на вдосконалення надання невідкладної допомоги на усіх етапах та рівнях: реорганізація служби невідкладної допомоги в межах догоспітального та госпітального етапу із використанням тромболізису, принцип "терапевтичного вікна". В Україні госпіталізація в терапевтичне вікно складає біля 10% хворих, у країнах Євросоюзу - 30% хворих.

Слід підкреслити, що програма Конгресу охоплює такі проблемні питання як епідеміологія та профілактика серцево-судинних захворювань, ураження серця при ІХС та некоронарогенних захворюваннях, інсулінорезистентність та атеросклероз, гострі коронарні синдроми та порушення ритму серця, інтервенційна кардіологія та кардіохірургія. Важливо, що у обговоренні будуть брати участь науковці та практичні лікарі: як кардіологи-терапевти, так і представники нової субспеціальності - інтервенційні кардіологи, а також - кардіохірурги. У рамках конгресу буде проведено Другий Українсько-Французький форум за участю провідних вчених кардіологів обох країн. У процесі роботи конгресу буде проведено Генеральну асамблею Асоціації кардіологів, Нараду провідних фахівців та головних спеціалістів управлінь охорони здоров'я, розглянуто хід виконання Державних програм профілактики і лікування хвороб органів кровообігу.

Конгрес завершить свою роботу 26 вересня.