Bідбулася нарада щодо контролю за туберкульозом в Україні

14.05.2012

Для вирішення проблемних питань щодо подолання епідемії туберкульозу в Україні відбулася нарада щодо контролю за туберкульозом в Україні.

5 вересня 2008 року за участю Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича на базі Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України” відбулася нарада щодо контролю за туберкульозом в Україні. Серед учасників наради: головні лікарі, завідувачі організаційно-методичних кабінетів Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських протитуберкульозних закладів, головні позаштатні фтизіатри МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Як відомо, з лютого 2007 року в Україні діє Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, яка була затверджена Президентом України.

В рамках цієї програми виконується низка заходів.

Разом з тим, існує чимало проблем, які стоять на порядку денному як міністерства, так і соціальних служб, держави в цілому. Фахівці відзначають, що в законодавстві існують суперечності, які якнайшвидше необхідно ліквідувати. Є труднощі і у проведенні профілактичної роботи серед осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз, насамперед, це стосується бездомних осіб та соціально-дезадаптованих груп ризику.

На жаль, не всюди залучаються лікувально-профілактичні заклади загальної медичної мережі до вирішення питань організації своєчасного виявлення туберкульозу та лікування хворих на амбулаторному етапі. Не налагоджена система контрольованого лікування хворих. Вкрай повільно і низькими темпами лише в деяких областях створюються кабінети контрольованого лікування на амбулаторному етапі.

Серед проблем, які найбільш болючі: не розроблені національні стандарти з лабораторної діагностики туберкульозу; лабораторна мережа з мікробіологічної діагностики туберкульозу не забезпечена достатньою кількістю лаборантів; не створена система контролю якості лабораторних досліджень, не проводиться зовнішній контроль якості; не розроблений порядок надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз та багато ін.

Заслухавши доповіді й обговорення, учасники конференції надали свої рекомендації:

1. У всіх адміністративних територіях України забезпечити неухильну реалізацію Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.

2. ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України” та вузам МОЗ України продовжити виконання фундаментальних та фундаментально-прикладних досліджень, методичних рекомендацій щодо актуальних проблем діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, вивчити ефективність лікування хворих на туберкульоз і розробити концепцію організації їх лікування в умовах адаптованої ДОТС-стратегії.

3. Учасники конференції звернулись з проханням до МОЗ України вирішити такі питання:

3.2. Втілити державну систему моніторингу туберкульозу.

3.3. Активізувати роботу щодо створення в Україні Національного реєстру хворих на туберкульоз, щоб поліпшити систему реєстрації всіх хворих на цю недугу і моніторинг за динамікою їх кількості та ефективністю лікування, в тому числі за своєчасним застосовуванням хірургічних методів лікування.

3.1. Припинити ліквідацію кафедр фтизіатрії у вузах та збільшення кількості навчальних годин.

3.2. Прийняти накази МОЗ України:

– санітарні правила функціонування протитуберкульозних закладів.

– визначити штати (ДОТС-кабінетів, фахівців з моніторингу, лабораторій). Перепланувати штати та навантаження на амбулаторному фтизіатричному прийомі у диспансерних відділеннях.

3.3. Регламентувати та уніфікувати технологію закупівель антимікобактеріальних препаратів, вакцини БЦЖ, туберкуліну з метою усунення перебоїв у їх постачанні.

3.4. Продовжити систему навчання лікарів, спеціалістів з лабораторної діагностики, середніх медичних працівників лікувально-профілактичних закладів, щорічно навчаючи не менше 500 осіб.

3.5. Забезпечити підготовку лікарів-фтизіатрів і спеціалістів з лабораторної діагностики через інтернатуру.

4. Начальникам управлінь охорони здоров’я постановили забезпечити:

4.1. Проведення профілактичної роботи серед осіб, що належать до сформованих груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз.

4.2. Проведення стандартизованої контрольованої п’ятикомпонентної антимікобактеріальної терапії хворим на тяжку форму туберкульозу та мультирезистентний туберкульоз.

4.3. Організацію хірургічного лікування хворих на туберкульоз в повному обсязі.

4.4. Харчування хворих у протитуберкульозному закладі за нормами, передбаченими постановою КМУ

4.5. Розробку та затвердження планів проведення реконструкції/капітального ремонту протитуберкульозних закладів і кабінетів контрольованого лікування та лабораторій в інших лікувально-профілактичних закладах.

4.6. Покращити надання фтизіатричної допомоги сільському населенню.